Nyní stručně k historii kopané v naši obci. Sportovní veřejnost naši obce se sešla na ustavující schůzi dne 16.ledna 1921 v hostinci U Junků, což je bývalý hostinec U kaplanů, který v současné době provozují naši vietnamští spoluobčané. Byl zvolen první desetičlenný výbor s předsedou Rudolfem Fuchsou. První hřiště bývalo ve Velké Čermné v místě, kterému se říká na Bahnech. Dnes je na tomto místě olšinový hájek lemovaný vysokými topoly. V roce 1924 daroval hrabě Bubna z Litic pozemek vykáceného lesa na výstavbu hřiště naproti zdejší restauraci a od roku 1925 se na něm hrálo. O rok později se hřiště rozšířilo a prodloužilo a hrálo se na něm až do přestavby v roce 1958. Při této přestavbě došlo k tragické události, při které pod koly vojenského vozidla zahynul náš hráč Josef Prášek. Na jeho počest se

nepravidelně konají fotbalové turnaje hráčů v mladších věkových kategoriích. Toto hřiště se v současné době využívá jako tréninkové a pro přípravná utkání při špatném počasí.

V prvních letech po druhé světové válce se podle pamětníků hrál v Čermné  nejlepší fotbal a to na úrovni 1.B a I.A třídy. Bohužel po několika úspěšných letech začal fotbal v obci vlivem odchodu mladých lidí do pohraničí upadat. V roce 1966 se fotbal rozpadl a do roku 1970 se hrálo pod hlavičkou Borohrádku B. V tomto roce byl ustaven nový výbor s pány Doskočilem, Votroubkem, Svobodou, Horáčkem, Sejrkem a dalšími a došlo k oživení kopané.

Hned v prvním roce se postupuje do okresního přeboru a ten se zde hraje nepřetržitě až do roku 1985.

V roce 1971 se začalo uvažovat o výstavbě nového sportoviště. O rok později se především zásluhou ing. Hlouška začalo s jeho vybudováním, které trvalo téměř deset let. Fotbalové hřiště bylo vybudováno na soukromých pozemcích, které obec po roce 1989 od jednotlivých vlastníků odkupuje. Tento proces trvá několik let, než se hřiště stane majetkem obce. Ta nám ho dává do bezplatného pronájmu. Teprve v loňském roce probíhá rekolaudace.

V roce 1991 došlo v obci ke vzniku druhého fotbalového oddílu s názvem1. FC Restaurace

U nás. V srpnu vstupují do okresní soutěže a mistrovská utkání hrají na starém hřišti u hospody. Naše vzájemná utkání mají správný náboj a pěknou diváckou kulisu. V sezoně 1994/1995 postupujeme po deseti letech za výrazného přispění posil z Chocně a Vysokého Mýta do okresního přeboru. Ještě během této úspěšné sezony pořádáme v prosinci 1994 první ročník zimního turnaje v malé kopané o pohár starosty obce. Turnaj se hraje na antukovém hřišti mezi hokejovými mantinely. Postupem času přesouváme turnaj na staré hřiště a kromě roku 2004 ho pořádáme každý rok.

V okresním přeboru II.třídy se nám ale příliš nedaří a po dvou sezonách sestupujeme zpět do okresního přeboru III. třídy. V té době naše mužstvo opouštějí hráči z Chocně a Vysokého Mýta a přicházejí hráči z 1.FC Restaurace U nás, které ukončuje svoji činnost. Bohužel výsledkový pád pokračuje a podruhé za sebou sestupujeme, tentokrát až do poslední, IV. třídy.

Mužstvo dospělých prochází větší krizí, ale příslibem do budoucna by mohlo být vytvoření družstva  elévů z iniciativy Františka Kuchaře na podzim roku 1997.

V listopadu 1998 končí ve funkci dlouholetý předseda Rudolf Horčička st. a na jeho místo je zvolen Jiří Luňák. Ten je ve funkci jen několik měsíců a v březnu 1999 ho nahrazuje Zdeněk Tupec. Ani on však ve funkci nepůsobí delší dobu a nahrazuje ho Tomáš Matuška. Ten tuto funkci vykonává doposud, s kratší přestávkou, kdy ho nahradil Jan Veselík. Po roce se družstvo mužů vrací zpět do III. třídy.

V srpnu 1999 se oddělujeme především kvůli neprůhlednosti financování od Tělovýchovné jednoty a zakládáme oddíl s názvem Tělovýchovný klub. Našim téměř jediným a hlavním sponzorem se stává obec.

Na jaře 2001 obsazujeme první místo ve III. třídě a postupujeme do II. třídy. Je to příjemné, zvlášť když nás čekají oslavy 80. výročí založení kopané. V rámci oslav hrajeme utkání se starou gardou Slavie Praha, které vyhráváme v poměru 4:1. O branky se podělili Miloslav Kubíček se třemi zásahy a Jiří Konárek. U všech branek asistuje Vítězslav Hrubý. Bohužel nám při oslavách příliš nepřálo počasí a  k lepšímu sportovnímu zážitku nepřispěli svým chováním ani hráči Slavie, kteří porážku těžce nesli.

Ve II.třídě se nám příliš nedaří a po jedné sezoně sestupujeme zpět do III.třídy. A jak se říká, že historie se opakuje, v následující sezoně sestupujeme opět do IV. třídy, abychom se o rok později zase vrátily zpět do III. třídy. V této třídě hrajeme následující tři sezony, až do roku 2007.

V roce 2005 přihlašujeme do okresního přeboru po dlouhé době mužstvo dorostu, které pod vedením Františka Kuchaře působí v této soutěži tři sezony. V sezoně 2006/2007 končí v tabulce na pěkném druhém místě.

Sestupem družstva mužů v roce 2007 do IV. třídy se začíná opět psát ta smutnější kapitola čermenského fotbalu, protože v této soutěži setrváváme doposud, již čtvrtou sezonu v řadě, s čím dál horšími výsledky. Bohužel to na nějaké zlepšení v blízké budoucnosti asi nevypadá.

Netrénuje se, nehrají se přípravná utkání a v mnoha případech se nesejde ani jedenáct hráčů na mistrovské utkání. Velký vliv na to má i to, že je zde málo místních hráčů. Velká škoda je , že v současné době zde nemáme žádné mládežnické družstvo. Vždyť v uplynulé dekádě dosahovali pěkných výsledků v různých věkových kategoriích.

Pěkným zpestřením pro nás byla loňská účast na turnaji v malé kopané v Srbsku v rámci mezinárodní spolupráce naší obce s obcemi Kruščice a Česko Selo, která probíhá od roku 2002. Turnaj, kterého se zúčastnili čtyři družstva, jsme vyhráli. Nejednalo se o první vzájemné měření sil, protože jsme s výběrem tamních fotbalistů sehráli mezinárodní přátelské utkáni v roce 2005 na našem hřišti. Utkání skončilo výsledkem 3:2 pro domácí.

Letos o prázdninách bychom se měli fotbalového turnaje u nich opět zúčastnit.

Každoročně se také zúčastňujeme fotbalových turnajů v rámci setkání Čermných, kde se hraje malá kopaná. Ale ani tam nedosahujeme dobrých výsledků a většinou končíme ve spodních patrech konečné tabulky. Posledním lepším výsledkem je druhé místo z roku 2006, kdy se setkání konalo v naši obci.

To by bylo asi vše k historii i současnosti čermenské kopané.